Fallängetorps Natur och Kulturled

 

Natur och Kulturleden på Fallängetorp är en 3km lång led som går genom ett varierande landskap längs grusväg och slingrande skogsterräng. Vandringsleden är tillgänglighetsanpassad med tydliga skyltar och det lättvandrade underlaget gör att det går att ta sig fram även med en Zoom Uphill som finns att boka på gården. Har du svårt att röra dig i skog och mark, hör gärna av dig så berättar vi gärna mer om Zoomen och din möjlighet tillsammans.

Ni parkerar vid Mellangården, gårdens ena boende, där startar och avslutas leden. Vid ledens början får ni en introduktion till gården och dess invånare och utanför Mellangården får ni spana ut över den första informationspunkten, Inlandshavets övre maritima gräns. Ni följer skyltarna bort längs grusvägen genom gården och dess historiska utveckling tills nu vid anvisad plats följer leden in i skogen.

Leden är flisad och väl uppmärkt för att ni ska kunna känna er lugna och harmoniska på er vandring. Ni följer ledens slingrande väg förbi Solitär-Aspen, Viltvattnet, Kolbottnar, Rävgrytet och många andra både historiska och naturorienterade informationspunkter. Ni hittar många olika trädslag, mossor, lavar, lämningar och bokmärken efter diverse djur och mycket annat.

Det skulle kunna skrivas en hel bok om det djur o naturliv som finns i vår skog där den biologiska mångfalden är mycket stor men vi har valt att fokusera på några olika informationspunkter. Vid varje ställe finns en skylt med en bild som visar dess innehåll samt lite text på både svenska och engelska. Nedan finns information om alla platserna längs leden.

Alla illustrationer är gjorda av Sara Barnard. Vi har haft hjälp av Creative Mill i Sala med framtagandet av skyltarna. Stort tack till Skogsstyrelsen o Nokås samt Region Västmanland för att vi kunnat få finansiellt stöd för att genomföra framtagandet av leden. Tack till levererande företagare, Normans Entreprenad, Widéns trä, AB Karl Hedin och alla familjemedlemmar, vänner och bekanta som jobbat för att leden finns på plats.

 

Stenåldern

Fallänge från 1600-talet

Fallängsmors stuga

Fallängetorp idag

Tegelbrukslämningen

Solitärträdet Aspen

Viltvattnet

Resmilekolbotten

Rastkojan

Skogsbete

Rävgrytet

Torraka med knappnålslav

Flyttblock, torsklav och hänglavskog

Överståndare tall – utvecklingsträd

Kolbotten efter en liggmila

Inhackning efter Tretåig hackspett

Skvattramtallmosse

Rågångsröse samt hålväg

Varggropen