Inhackning efter tretåig hackspett

Vi har gott om hackspettar här och den tretåiga hackspetten är en av våra fyra arter brokspettar. Det vill säga, att alla har en i huvudsak svart och vitbrokig fjäderskrud. ”Tretåen” har dessutom den egenheten att den bara har just tre tår.

En annan egenhet den har är att den under häckningen har en särskild födosöksstrategi. Övriga delar av året födosöker den som övriga brokspettar genom att fläka bark och leta efter skalbaggar. Under häckning är det annorlunda då den är intresserad av att fånga små insekter att mata ungarna med innan de blir så stora nog för skalbaggsföda.

Den gör då små inhack i stammen på främst granar men även tall. Men bara genom ytterbarken in till basten, hinnan som ligger mellan ytterbarken och veden. Inhacken läggs som på ett pärlband runt stammen. Det kallas för att hackspetten har ”ringat” trädet. Eftersom detta görs under första halvan av sommaren så kommer det att rinna kåda ur de små hålen som insekterna sedan fastnar i.

Det är en, gammal och övergiven, ringning ni ser här framför er. Förunderlig är naturen!

Våra idag sammanlagt 8 arter hackspettar (sedan mellanspetten försvann ur landet som häckande art), har alla, olika strategier för att finna mat som just den arten är beroende av. Gemensamt för dem alla är, att de är intresserade av olika arter av insekter, skalbaggar och myror. Ibland med årstidsrelaterad variation.

Tretåig hackspetten är en av våra fyra arter ”brokspettar”. Det vill säga, att de alla har en i huvudsak svart – vitbrokig fjäderskrud. ”Tretåen” har dessutom den egenheten att den bara har just, tre tår!

En annan egenhet den har, är födosöks strategin speciellt under häckningen. Övriga delar av året födosöker den som övriga brokspettar. Genom att fläka bark och leta efter skalbaggar och då särskilt efter granbarkborre! Men under häckning är det annorlunda. För här är tretåen speciell. Den är nämligen särskilt intresserad av små insekter! Arten är en sen häckare och ungarna kommer på vingar först i slutet av sommaren. Hur kan paret då komma åt att fånga små insekter att mata ungarna med innan de blir så stora att de klarar skalbaggsföda? Jo, de gör små inhack i stammen på främst granar men även tall i trädens stammar. Men bara genom ytter barken in till basten. Hinnan som ligger mellan ytter barken och veden. Inhacken läggs som på ett pärlband runt stammen. Det kallas för att hackspetten ”ringat” trädet! Eftersom detta görs under första halvan av sommaren, så kommer det att rinna kåda ur de små hålen. Kåda som sedan, just det! insekterna fastnar i! Bara att plocka åt sig! Det är en sådan (gammal och övergiven) ”ringning” ni ser här framför er… Förunderlig är naturen!

( länk: www.artportalen.se  www.skogsvårdslagen/prioriterade arter.se )

 

Tillbaka till sidan om leden