Skvattramtallmosse

Den här trädbevuxna våtmarken är typisk för våtmarker som ligger på magrare moränunderlag. Ligger den så här, lite högre i terrängen, får den dessutom så gott som allt sitt vatten från kringliggande sluttningar och från nederbörden. Ofta är de dessutom relativt grunda och nära till fast mark.

Trädskiktet består ofta av nästan enbart tall. Lite löv kommer även upp i kanterna, särskilt om det i alla fall bitvis blir lita blötare. Bland tallstammarna hittar vi i de här trakterna ofta gott om skvattram eller getpors som vi säger här. Ej att namnmässigt förväxla med pors som är en annan typ av ris vi kan hitta på den här våtmarken.

Blåbär, lite lingon uppepå tuvorna och odon samt kråkbär kompletterar ofta artsammansättningen. Där det blir lite blötare och något öppnare kommer ofta tranbäret som är ett riktigt delikatessbär när det fått frysa.

Björnmossa, en av våra biologiska kulturarvsväxter, finns även här. Den plockades för att göra borstar, kvastar och dörrmattor av. Borstarna användes bland annat för att sopa ur mjölet ur bakugnar.

Den här trädbevuxna våtmarken är typisk för våtmarker som ligger på magrare moränunderlag. Ligger den så här lite högre i terrängen får den dessutom så gott som allt sitt vatten från kringliggande sluttningar och från nederbörden. Ofta är de dessutom relativt grunda (nära till fast mark). Därmed kan ett trädskickt ofta bestående av nästan enbart tall etablera sig. Lite löv kommer även upp i kanterna, särskilt om det i alla fall bitvis blir lita blötare och det utbildas en mer eller mindre tydlig ”lagg”.

Björnmossa
Foto: kurbits.nu

På mosseplanet bland tallstammarna hittar vi i de här trakterna ofta gott om skvattram, eller som vi här säger ”getpors”. Ej att namnmässigt förväxla med ”pors”, som är en annan av risen vi kan hitta på den här typen av våtmark. Blåbär, lite lingon uppe på tuvorna och odon samt kråkbär, kompletterar ofta artsammansättningen. Där det blir lite blötare och något öppnare kommer ofta tranbäret som är ett riktigt delikatessbär när det fått frysa!

Med lite tur, går det på högsommaren när solen är varm, att stifta bekantskap med bland annat fjärilen mindre blåvinge! En mycket liten och ovanlig art. Rödlistat som NT (nära hotad). ( länk: www.Artfakta.se )

 

Tillbaka till sidan om leden