Varggropen

Sägnen säger att detta är en varggrop.

När vargen härjade som mest under 1600–1800-talen började ortsbefolkningen gräva ut fångstgropar i marken som var tillräckligt djupa
(2–4 m) för att vargen inte kunde hoppa upp ur den. Med drevkarlar försökte man driva vargen till gropen som var väl täckt. Under täcket fanns sedan en djup grop som var försedd med en vass uppstickande stör. Vargen gick en smärtsam död till mötes

 

Tillbaka till sidan om leden