Fallänge från 1600-talet

Vi känner byns historia tillbaka till 1600-talet genom Pers mor Ainas efterforskningar.
Fallänge bestod av tre gårdar och denna var störst med många olika hus, som mest runt ett tjugotal, för olika ändamål.
Runt omkring finns rester från mindre torp och stugor.

Gårdsruinen vid Kina där vi idag har ett vindskydd med grillplats, Vennan vid Vennån (Bjurforsån) där det även finns lämningar från stenåldersbosättningar och Fallängsmors undantagsstuga längs byvägen är några av dem.

Då Albert Andersson dog, 1961, delades denna gård upp. Eftersom inga nära arvingar fanns beslutade dåvarande lantbruksnämnden att dela gården mellan Alvars och Hellstrands, både jordbruksbyggnader, skog och jordbruksmark. Bostadshusen såldes för sig och blev sommarnöjen.

Alvar Erikssons gård (Alvars) är flyttat från Vennan till dess nuvarande plats någon gång på 1900-talets början. Den enda kvarvarande byggnaden från den tiden är den gamla timmerbyggnaden. Idag är den avstyckad som en hästgård med lite skog och åkermark.

Hellstrands har sedan 1965 då delningen av denna gård skedde, utökats ytterligare i samband med köpet av Alvar Erikssons gård 2009 och utgör idag huvudfastigheten där lantbruket bedrivs.

 

Tillbaka till sidan om leden