Fallängetorp idag

På Fallängetorp drivs KRAV-produktion sedan 1992, då som mjölkgård med egen växtodling samt skogsbruk. Sedan 1998 övergick gården till att bli köttproducenter av nöt, lamm och sedermera gris. Efter den senaste sammanslagningen, 2009, omfattar gården 100 ha odlingsmark och 100 ha skog. Då förvärvades jord och skog från Alvars och en mindre jordbruksfastighet återstod där Carin med familj nu äger och driver en hästgård.

Ett generationsskifte pågår och har inletts med att Christina och Carin arrenderar delar av gården och produktionsresurser. Målet på längre sikt är att de ska kunna överta gården.

De äldsta av dagens byggnader på gården är boningshuset som byggdes 1832 som en traditionell parstuga. Det timrade magasinet alldeles intill vägen där gårdens spannmål förvarades i tre våningar byggdes 1847.
Fårpalatset som byggdes 2011 är den senast tillkomna byggnaden.

Ladugård och loge byggdes runt 1910 av bröderna Lejonberg, lokala snickare med stort yrkeskunnande.

1953-54 byggdes ett kombinerat traktorgarage och spannmålstork av Pers pappa, Sören.

2010-11 byggdes Fårpalatset för 200 tackor.

 

Tillbaka till sidan om leden