Solitärträdet Aspen

Har du någonsin kramat ett träd? Omfamna det och känn dess styrka och lugn. Vänd blicken uppåt fundera på hur gammal den är, hur hög den är och vad den har varit med om under sin livstid.

Aspen är ett av våra mest vanliga lövträd i de skogar som växer på mer bördig mark. De förekommer även på magrare mark, men det är bara bördig mark som de kan bli riktigt grova och högväxta. Aspen blir ofta ett naturvärdesträd eftersom själva träet är så mjukt.

Stammen är lätthackad för flera hackspettarter än spillkråkan. Exempelvis använder gröngölingen och den betydligt ovanligare
gråspätten aspen som bo, men även större hackspett rår på aspträet. Övergivna hålor blir bra boplatser för fladdermöss. Med stigande ålder får aspen en allt mer spärrgrenig krona med grova grenar som passar utmärkt för att bära ett stort havsörnsbo som kan väga ett ton.

 

Tillbaka till sidan om leden