Rågångsröse samt hålväg

Rågångsröse är en samling stenar ofta med en mittsten har byggts för att markera en gräns, mellan två eller fler fastigheter. Gränsrösen byggdes endast i fastighetens hörn, därav att det kunde vara fråga om flera fastigheter, eller där gränsen ändrar riktning, ett så kallat knä.

Mittstenen skulle vara större för att synas bättre och är nästan alltid ganska flat. För då kunde man på stenens placering i röset läsa ut vartåt gränsen går. De här gränsrösena kunde även samtidigt vara gränsmarkeringar mellan byar och till och med socknar.

Leden som ni just nu står på har en lång historia. Mycket längre än röset bredvid. Här i uppförslutet har det gått en mycket gammal väg som troligen har sina anor från medeltiden. Då fanns det nämligen en så kallad stormansgård strax söder ut om Fallänge. På den tiden färdades man och transporterade det mesta med häst. Vägar fanns inte i egentlig mening utan det handlade om ridstigar som dessutom ofta var i ett uruselt skick. Genom att de användes ofta, uppstod ett slitage som blev tydligt särskilt i backarna.

Moränen rann undan längre ner i backen och en mer eller mindre tydlig skålning uppstod. En så kallad hålväg. Och som ni ser så syns den fortfarande idag och har säkert använts av och till, fast i andra sammanhang.

 

Tillbaka till sidan om leden