Ekologisk köttproduktion

EkologiskEkologisk, kravmärkt köttproduktion av nöt och lamm är en av våra huvudnäringar på Fallängetorps lantgård. Köttet säljs genom Gröna Hagars Kött. Köttproduktionen är klimatvänlig och hållbar.

Ekologisk, KRAV-godkänd gård

På en ekologisk, KRAV–godkänd gård som Fallängetorp odlas fodret utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. Djuren äter det foder som gården eller dess närhet ger. Foderproduktionen sker så resurssnålt som möjligt. Vi använder bara gräs – hö, ensilage och ängshö, växter som binder in kol i marken och därmed förbrukar koldioxid i luften. Ekologisk köttproduktion med kravmärke innebär också att djuren går ute under hela sommarhalvåret och håller landskapet öppet. I stallarna ställs extra höga krav på utrymme och liggytor.

Ekologisk djurhållning sker med hänsyn till djurens naturliga behov. Våra djur föds upp på ett miljömässigt bra sätt.

Vill du handla KRAV-märkt ekokött av oss på Fallängetorp?