Stenåldern

Det du ser framför dig är en gammal havsbotten som uppstod när isen drog sig till tillbaka under istidens slutperiod.
Här vid gamla inlandshavets övre maritima gräns har människor bott sedan tidiga stenåldern för 8 000–10 000 år sedan.

Flera fynd från bosättningar finns här på Fallängetorp. Stenyxor, liknande dem du ser på bilden, har plockats av Pers far och hans bröder när de gick här och plöjde och harvade med häst. De tillhör den tidiga typen av stenyxor.
Varje gång vi går in i vårt hus, går vi på samma plats där någon vistats under stenåldern. En stenåldersyxa hittades där så sent som 1965 i
samband med en renovering.

Det ger lite perspektiv att tänka på att vi under en väldigt kort tid av den här platsens varande som boplats, får vara de som har rätten och ansvaret att förvalta den för nästkommande generation.

 

 

 

Det finns flera fynd från bosättningar på fastigheten, de finns även en kvartsgrav från vilken man tog material för bearbetning och tillverkning av redskap. Många stenyxor har plockats här och de du ser på bilden är några av dessa. 

 

 

 

 

Tillbaka till sidan om leden