Fallängetorp EQUALITY-registrerat

Fallängetorp EQUALITY-registrerat.Nu är Fallängetorp certifierat enligt EQUALITY och ingår i EQUALITYs nätverk för tillgänglig turism i Sverige. Det betyder bland annat att noggrann och detaljerad tillgänglighetsinformation har samlats in av Svenska EQUALITY. Informationen uppdateras årligen.

Eftersom alla vi människor har olika behov och krav publicerar EQUALITY samtliga fakta de samlat in från ett besöksmål, så att var och en själv kan avgöra om platsen verkar okej och kan fungera.

För att enkelt se vilka anläggningar som gjort anpassningar för bättre tillgänglighet vid funktionshinder använder EQUALITY symboler.

Fallängetorps symboler för anpassning.

Fallängetorp är anpassat och kan fungera bra för rörelsehindrade.
Fallängetorp är anpassat och kan fungera bra för rörelsehindrade.

Fallängetorp är anpassat och kan fungera bra för rörelsehindrade.
Fallängetorp är anpassat och kan fungera bra för rörelsehindrade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *